Инкотермс гэж юу вэ?

Инкотермс нь ялгаатай улс орнуудын худалдаачид бие биенийгээ ойлгох, тэдний арилжаа хийх vйл ажиллагааг хөнгөвчлөхөд тусалдаг нөхцөлvvд юм...

Дэлгэрэнгүй...

 

ИНКОТЕРМС 2000 ба 2010 ДҮРМҮҮДИЙН ҮНДСЭН ЯЛГАА

Инкотермс 2000 дүрэм нь E,F,C,D гэсэн үндсэн 4 бүлэг, 13 нөхцөлтэй...

Дэлгэрэнгүй...